User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Brand Building & Brand Design, SME Brand การสร้างตราสินค้าสำหรับธุรกิจ SME

Brand Building & Brand Design , SME Brand.

การสร้างตราสินค้าสำหรับธุรกิจ SME

มีหลายแบรนด์ เคยถามประเด็นคล้ายๆกัน ว่าทำไมแบรนด์ถึงขาดตัวตน และ ยังไม่มีตัวตน หรือ ตัวตนยังไม่แข็งแรง !!!!!คำตอบคือ ที่ผ่านมาแบรนด์นั้นๆยังไม่รู้จักการสร้างตัวตนให้มีดีไซน์ที่เหมาะสมกับตัวเอง!!!!!การสร้างตราสินค้าอย่างไรให้มีเอกลักษณ์ โดดเด่น เป็นที่น่าจดจำ น่าหลงใหล น่าไว้วางใจ และ สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ในระยะยาว

การรู้วิธี การสร้างตราสินค้าสำหรับธุรกิจ SME ต้องเข้าใจและต้องเรียนรู้อะไรบ้าง ?????
1. ความหมายของตราสินค้า(Brand Meaning)
2. การสร้างตราสินค้าของธุรกิจ SME ในเชิงปฏิบัติ ( Practical SME Branding )
3. การค้นหาพลังและจิตวิญญาณ ( Brand Charisma)
4. การสร้างสรรค์บุกคลิกภาพตราสินค้า ( Brand Character )
5. การสร้างระบบอัตตลักษณ์ ( Brand Identity System )
6. การสร้างภาพลักษณ์ให้ตราสินค้า ( Brand Image )
7. กลยุทธ์การสื่อสารตราสินค้า ( Brand Communication Strategy Platform )
8. การสร้างคุณค่าให้ตราสินค้า ( Brand Value )
ลองไตร่ตรองกันดูว่า แบรนด์ที่เราสร้างมา มีสิ่งเหล่านี้หรือไม่ เราให้ความสำคัญกับหลัก8ข้อนี้ไหม ถ้ามีหรือไม่มี จะต้องทำเช่นไร ก็ต้องหาทางออกกันไปครับ